top of page

Muziek en reizen zijn mijn grootste passies. De muziek draag ik mee op reis en de reizen vinden hun weg terug tijdens mijn concerten. De bijzondere ontmoetingen tijdens mijn reizen, de prachtige natuur en de absurde situaties waarin ik soms verzeild raak, zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie voor de verhalen die ik wil vertellen tijdens het musiceren. Verbeelding, zeggingskracht en gevoel staan voor mij voorop; zonder die drie dingen is muziek alleen maar een technische exercitie.
Ook tijdens mijn pianolessen staan deze drie dingen centraal. Het gaat niet om de perfectie, maar om de sfeer die je wilt neerzetten en het verhaal dat je wilt vertellen aan de piano.

Om alles wat ik zie tijdens mijn reizen zo lang en goed mogelijk te bewaren, maak ik graag foto’s en probeer ik ‘die bepaalde sfeer’ of ‘dat bijzondere moment’ te vangen.
Met het schrijven van mijn verhalen probeer ik hetzelfde: de fantasie van de lezer zó prikkelen, dat de beelden vanzelf als een film voorbij trekken.

In 1971 ben ik in Amsterdam geboren, maar groeide op in de Zaanstreek.
Op 7-jarige leeftijd had ik mijn eerste pianolessen bij Marcel Joosen en vervolgde deze 6 jaar later bij Roelof van Reenen. In 1986 nam ik met succes deel aan de nationale pianoselectie van Stichting Jong Muziektalent Nederland en speelde daaropvolgend tijdens het Internationaal Symposium van de SJMN. Op 16-jarige leeftijd werd ik aangenomen op het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en studeerde ik bij Jan Wijn en Marcel Baudet. In 1994 voltooide ik mijn studie aan het Sweelinck Conservatorium en studeerde nog 2 jaar bij Daniëlle Dechenne.
Na mijn conservatoriumstudie heb ik mijn lespraktijk opgebouwd en die zet ik sinds jaar en dag met groot en onverminderd enthousiasme voort.
Hoewel ik graag solo recitals geef en liedrecitals begeleid, heeft dat vele jaren plaats moeten maken voor mijn activiteiten als pianiste van het Rondane Kwartet. Dit kwartet was het enige viervleugelkwartet ter wereld dat de vijf avondvullende werken voor meer toetsinstrumenten van Simeon ten Holt, in vaste bezetting, uitvoerde. Naast onze concerten in binnen- en buitenland, produceerden we ook zelf concerten en hebben we sinds 2010 vijf dubbel-CD’s uitgebracht.

Passie

Biografie

bottom of page