top of page

Volwassenen

Lessen vinden plaats in Wormer
Je bent nooit te oud om te starten met pianoles!

Als je besluit om voor het eerst pianoles te nemen, dan is daar meestal een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Vaak is de wil om piano te leren spelen al van kinds af aan aanwezig, maar om uiteenlopende redenen is het er nooit van gekomen: ouders die tijdens de opvoeding meer aandacht voor sport hadden dan muziek, het ontbreken van geld om een piano in huis te halen en lessen te betalen, geen ruimte in huis voor een instrument….
Wanneer de tijd en de gelegenheid zich uiteindelijk wél voordoet, is het enthousiasme en de motivatie om piano te leren spelen enorm groot en dat is voor mij meteen de enige voorwaarde om jou les te willen geven.
Pianoles is jouw feestje en aan mij de taak om dit zo interessant en leerzaam mogelijk te maken en te houden!

“Ben ik niet te oud om het nog te leren?”, vraag je je misschien af.
Je bent nooit te oud om te starten met pianoles. Het plezier om muziek te maken staat voorop, niet de prestatie! Aanleg en talent hebben is leuk, maar plezier en doorzettingsvermogen tijdens het studeren is veel belangrijker voor de vooruitgang in het spel.
Een kind leert spelenderwijs,  jij bent je vaak pijnlijk bewust van het feit dát je leert, maar je kunt ook effectiever de lesaanwijzingen toepassen en zo heb je uiteindelijk dezelfde ontwikkelingssnelheid.

Pianospelen is meer dan ‘je vingers trainen om de juiste noten te spelen’.
Pianoles is leren lúisteren, noten leren lezen, ritmisch inzicht ontwikkelen, leren om  je lichaamshouding effectief in te zetten om een mooie klank te creëren, leren een verhaal te vertellen achter de piano, maar het is vooral met veel plezier samen muziek maken!

Beginners

Heb je al pianoles, maar wil je om wat voor reden dan ook wisselen van docent of heb je als kind pianoles gevolgd, ben je na een aantal jaren gestopt en wil je het nu toch weer oppakken, dan ben je van harte welkom in mijn lespraktijk!

Samen kijken we welke vaardigheden er nog, of al aanwezig zijn, op welke vlakken er verbeteringen wenselijk zijn, bespreken we wat je verwacht van de lessen en geef ik je mijn adviezen op welke manier het weer oppakken van de lessen of het vervolgen ervan het beste resultaat kan geven.
We werken aan klankvoorstelling, houding en het directe gevolg ervan op de klankvorming, techniek, interpretatie en muzikale voordracht.
Luisteren naar je spel staat altijd centraal: komt wat je muzikaal wilt zeggen ook werkelijk tot uiting in je spel, je geeft in je hoofd misschien wel de technische opdracht (dus je bent ervan overtuigd dat dit voldoende is), maar is het ook echt hoorbaar in je spel? Denken dat je iets doet (opdracht) en ook werkelijk doen (uitvoering) zijn niet automatisch aan elkaar gekoppeld. Het oor is het koppelstuk en het controlemiddel, en vaak wordt dat gek genoeg niet ingezet.
Ik kan de muziektheoretische benadering (harmonie en analyse) ook aan bod laten komen, maar alleen als je dat zelf ook leuk en zinvol vindt. Techniek is belangrijk, maar ik gebruik etudes en vingeroefeningen als ondersteuning van de stukken waar je aan werkt, en niet perse als vast of zelfstandig onderdeel van de les.
Het kiezen van het repertoire doen we samen en kom vooral ook zelf met stukken die je graag wilt instuderen!

Gevorderden

Pianospelen is ook leren luísteren naar wat je doet
Het gaat niet om de perfectie, maar om het verhaal dat je vertelt aan de piano
bottom of page